CP-kurs – Att hantera livssituationer

I tisdags var det tredje tillfället på CP-gruppen, ämnet då var ”att hantera livssituationer”.
Vi pratade om ämnet ”transition” och vad det är. Transition är enkelt processen eller perioder mellan ett stadie/tillstånd till ett annat.

 • Livet är föränderligt
  Vi pratade om att livet förändras genom åren. Vi tittade på olika exempel på livshändelser som innebär förändring i vad man gör och vilka roller man har. Man börjar som ett litet barn och då börjar det med anknytning. Sen är livet fullt av livsförändringar, stora som små, som till exempel när man börjar förskolan, börjar utbildning, fritid, arbete/sysselsättning, boende/när man flyttar, förlust/byte av arbete, när man får barn, när man gifter sig, när någon dör, t.ex när barnen flyttar, pensionen, bostadsbyte osv.
  Om man tänker efter så är livet fullt av förändringar, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Det är som ett livslångt lärande.
 • Vad kännetecknar transition?
  Vi pratade om de transitioner som en person går igenom och det är att:
  – Transition är ofta kopplade till olika livsstadier
  – De kan vara mer eller mindre förutsedda
  – Transition är en individuell process som upplevs olika av olika personer
  – Den är påverkad av den miljön som personen befinner sig i
  – Transition kan påverka/förändra den roll personen har och ens trygghet.
 • Varför är det viktigt att prata om transition?
  Detta pratade vi om:
  – Alla genomgår olika typer av transitioner som påverkar livet och de roller man har
  – Vid funktionsnedsättning kan förändringsprocesser av olika anledningar bli svårare
  – Kunskap om transitioner ger möjlighet till förberedelser inför och förståelse för vad som kan hända i samband med en transition.

  Min kurator och arbetsterapeut berättade att när man har CP kan man ha svårare att ta förändringar, stora som små. Då fick jag en förklaring faktiskt, för när jag var mindre hade jag jättesvårt för förändringar. Det kunde vara saker som vi hade planerat men som inte blev av, det kunde vara jättesmå saker, så blev jag superbeskviken och ledsen. Det var jättejobbigt, både för mig och min omgivning. Jag hade ingen aning om att det kunde ha berott på min CP, sannoliken. Men nu är det inget hinder för mig längre och det är jätteskönt att det ”växte bort” med åren.
 • Vad försvårar och underlättar vid livsförändringar
  – Försvåras
  Vi pratade om det som försvårar livsförändringar är när det kommer flera transitioner samtidigt, till exempel om man skiljer sig och samtidigt blir av med jobbet.
  Det kan också försvåras om man har en brist eller saknar förmåga, utbildning/kunskap om ämnet eller inte har någon social support, så som vänner, familj och omgivning.
  Det kan också försvåras om man har svårigheter att kommunicera eller om det blir kulturkrockar.

  – Underlättar
  Det som kan underlätta vid en livsförändring är om man är förebredd, har förberedelse vad som kommer, men oftast har man ju inte det vid livsförändringar och det kan vara jobbigt. Det underlättar om man har flexibilitet i tänkandet och beteendet.
  Det kan också underlätta om man är delaktig i aktiviteter och har ett socialt liv. Social support underlättar också och regelbundenhet i vardagen.
 • Vad är målet?
  Detta fick vi information om:
  – Utveckla livsförmågorna från tidiga barnaår under hela uppväxttiden
  – Utifrån sina förutsättningar få vardagen att fungera (självstädigt eller med hjälp av andra)
  – Behålla långvarig hälsa
  – Få god livskvalitet
 • Diskussion
  Sen fick vi berätta om vi minns någon livsförändring/transition som man klarade av bra och om vi minns någon livsförändring som vi tyckte var svår.

  Jag berättade då att en stor livsförändring för mig var när jag som 16-åring började på RG och flyttade in på Storås och att det var en stor förändring från att bo hemma. Men jag sa också att det var nästan lika stor förändring att flytta från Storås efter fyra år till sitt eget hem som att flytta dit, och just att kliva ur den här ”Storås-bubblan”, som jag var i i fyra år. En stor skillnad som jag också berättade om var just att när man bodde på Storås hade man alltid tillgång till personal och det fanns alltid någon i huset om man ville hänga eller bara prata med någon, man hade liksom alltid människor runt omkring sig dygnet runt. Så det var nog den största skillnaden från att flytta där ifrån till att flytta till eget.
 • Förändrade förutsättningar med tiden
  Vi pratade om vad som kan försämras och försvåras med CP-skadan med tiden,
  och det är:
  Motoriska och kognitiva begränsningar
  – Förändrad balans, ledrörlighet och spasticitet
  – Svårt att utföra rörelser då de inte är automatiserade
  – Svårt att initiera, planera, genomföra och slutföra aktiviteter
  – Svårt att sortera intryck och information

Smärta
– Många vuxna människor med CP har smärta, upp till ca 75% har kronisk smärta
– Smärtan påverkar livets aktiviteter och livskvalitén negativt
– Ofta muskuloskeletal smärta lokaliserad i rygg, nacke, axlar, skuldror, höfter, knän och armar.

 • Förändrade förutsättningar med tiden

  Stress
  – Utförandet tar långt tid
  – Vill själv utföra dagliga aktiviteter
  – Önskan om att kunna göra det andra gör, och på samma sätt
  – Önskan om att kunna dela utförandet med andra

  Trötthet
  – Generaliserad systematisk fysisk trötthet
  – Specifik lokaliserad muskeltrötthet
  – Kognitiv/mental trötthet
 • Diskussion
  Sen diskuterade vi frågan om något har förändrats, hur har det påverkat din vardag och hur har du löst det?
 • Hur kan man minska påfrestningen av förändringar?
  Detta fick vi information om:
  Motoriska och kognitiva begränsningar underlättas genom att
  – Anpassa sina val
  – Kompensera
  – Stöd av vänner och familj, och genom att göra positiva aktiviteter

  Smärtan kan minskas genom
  – Ta reda på och påverka orsaken till smärtan
  – Minska belastningen på utsatta leder och muskelgrupper
  – Behandling för att minska spasticiteten, t.ex genom botox
  – Behandling för att minska smärta.
 • Hur kan man minska påfrestningen av förändringar?
  Här pratade vi om att stress kan minskas genom:
  – Förberedelse inför förändring
  – Planering
  – Beskriva sin situation för omgivningen
  – Ta emot hjälp

  Trötthet kan minskas genom
  – Spara och lagra energi
  – Inte slösa utan hushålla med energin
  – Skapa ett balanserat schema
 • Diskussion
  Sen diskuterade vi hur eventuella förändringar fysiskt och kognitivt har påverkat olika transitioner i ditt liv och hur kan du förbereda dig inför kommande livsförändringar/transitationer?

  Till sist blev det en sammanfattning av dagen som vanligt.

Intressant och bra även i tisdags, och roligt att höra om andras historier och liv.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *